Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach w roku szkolnym 2020/2021:

 • dyrektor szkoły mgr Urszula Łebek (język polski)
 • wicedyrektor szkoły mgr Alicja Śnietura (matematyka)
 • mgr Małgorzata Urbaniak (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Aleksandra Myszor (wychowanie przedszkolne, język niemiecki)
 • Judyta Lis - Skupińska (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Dorota Maluśka (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Katarzyna Pietrzak (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy I
 • mgr Ewa Dudek (edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika) - wychowawca klasy II
 • mgr Lucyna Musiał (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy III
 • mgr Katarzyna Gmerek (język polski) - wychowawca klasy IV
 • mgr Grażyna Błaszczyk (matematyka,  geografia ) - wychowawca klasy VI
 • mgr Wioleta Pyrgiel (język polski, historia) - wychowawca klasy VIIa
 • mgr Aneta Konadorów (język angielski) - wychowawca klasy VIIb
 • mgr Elżbieta Moczygęba (historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie) - wychowawca klasy VIIc
 • mgr Monika Gruszczyńska (język angielski) - wychowawca klasy VIIIa
 • mgr Ewa Jasińska (matematyka, fizyka) - wychowawca klasy VIIIb
 • mgr Arkadiusz Kipigroch (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Grzegorz Rzepka (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Agnieszka Kołodziej (chemia)
 • mgr Artur Pasieka (biologia, EDB, informatyka)
 • mgr ks.Marcin Knaga (religia)
 • mgr ks. Grzegorz Kałuża (religia)
 • mgr Marzena Sas (bibliotekarz)
 • mgr Izabela Bojarska-Kokot (pedagog szkolny)

Konsultacje z nauczycielami w roku szkolnym 2020/2021 zostaną wkrótce podane