Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący

Zastępca

Sekretarz 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - Pani Katrzyna Gmerek, Pani Monika Gruszczyńska