Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Przewodniczący - Pani Kamila Kowalczyk

Zastępca - Pani Małgorzata Samulska

Skarbnik - Pani Emilia Wojnar

Sekretarz - Pani Edyta Sowijak

Członek - Pani Anna Fałczyńska

Członek - Pani Ewelina Kulesza - Beśka

Członek - Pani Agnieszka Kik

Członek - Pani Małgorzata Krzywicka

Członek - Pani Maria Łebek

Członek - Pani Ewelina Załęcka