Dziś uczniowie klasy szóstej wraz z wychowawcą wzięli udział w programie edukacyjno-obronnym "Edukacja z wojskiem". Jego głównym celem było podniesienie świadomości w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Najpierw odbyła się część teoretyczna, a następnie zajęcia warsztatowe. Była to naprawdę bardzo ważna lekcja. Dziękujemy!!!