Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący WIKTORIA WŁODARCZYK

 

Poczet Sztandarowy: Kinga Gmyrek, Krzysztof Kozik, Michalina Łabęcka

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - IZABELA BOJARSKA - KOKOT, ANGELIKA MADEŁA