Samorząd Uczniowski w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący AMELIA ŚWITOŃ

Zastępca przewodniczącego HUBERT SUCHOŃ

Skarbnik KAROLINA STAFINIAK

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego - IZABELA BOJARSKA - KOKOT, SARA LEWIK