Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach w roku szkolnym 2022/2023:

 • dyrektor szkoły mgr Urszula Łebek (język polski)
 • wicedyrektor szkoły mgr Alicja Śnietura (matematyka)
 • mgr Paulina Bartodziej (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Aleksandra Myszor (wychowanie przedszkolne, język niemiecki)
 • mgr Monika Ciupa (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Dorota Maluśka (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Ewa Dudek (edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika) - wychowawca klasy I
 • mgr Lucyna Musiał (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy II
 • mgr Katarzyna Pietrzak (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy III
 • mgr Elżbieta Moczygęba (historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie) - wychowawca klasy IV
 • mgr Ewa Jasińska (matematyka, fizyka) - wychowawca klasy V
 • mgr Katarzyna Gmerek (język polski) - wychowawca klasy VI
 • mgr Wioleta Pyrgiel (język polski, historia) - wychowawca klasy VII
 • mgr Magdalena Morka (matematyka, informatyka, technika) - wychowawca klasy VIIIa
 • mgr Monika Gruszczyńska (język angielski) - wychowawca klasy VIIIb
 • mgr Aneta Konadorów (język angielski) 
 • mgr Arkadiusz Kipigroch (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Grzegorz Rzepka (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Agnieszka Kołodziej (chemia)
 • mgr Artur Pasieka (biologia, EDB, informatyka)
 • mgr ks. Tomasz Krawczyk (religia)
 • mgr ks. Grzegorz Kałuża (religia)
 • mgr Marzena Sas (bibliotekarz)
 • mgr Angelika Madeła (nauczyciel współorganizujący kształcenie)
 • mgr Izabela Bojarska-Kokot (pedagog specjalny)
 • mgr Sara Lewik (psycholog szkolny)

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:

Urszula Łebek wtorek 9.00 – 10.00
Alicja Śnietura środa 11.00 – 12.00
Marta Pawłowska piątek 10.00 – 11.00
Ewa Dudek poniedziałek 11.00 – 12.00
Katarzyna Gmerek piątek 12.00 – 13.00
Monika Gruszczyńska poniedziałek 12.00 – 13.00
Jasińska Ewa wtorek 12.00 – 13.00
Agnieszka Kołodziej piątek 11.00 – 12.00
Aneta Konadorów czwartek 11.00 – 12.00
Ks. Tomasz Krawczyk czwartek 11.00 – 12.00
Ks. Grzegorz Kałuża czwartek 11.40 – 12.00
Arkadiusz Kipigroch wtorek 9.00 – 10.00
Lucyna Musiał czwartek 12.00 – 13.00
Elżbieta Moczygęba czwartek 10.00 – 11.00
Aleksandra Myszor środa 13.00 – 14.00
Pasieka Artur piątek 10.00 – 11.00
Katarzyna Pietrzak piątek 12.00 - 13.00
Wioleta Pyrgiel poniedziałek 13.40 -14.40
Grzegorz Rzepka czwartek 11.00 - 12.00
Izabela Bojarska – Kokot piątek 8.00 – 9.00
Magdalena Morka czwartek 12.00 – 13.00
Angelika Madeła wtorek 12.00 – 13.00
Marzena Sas poniedziałek 14.00 – 15.00
Paulina Bartodziej środa 13.00 – 14.00
Monika Ciupa środa 14.00 – 15.00
Dorota Maluśka środa 13.00 – 14.00
Sara Lewik piątek 8.30- 9.00

 

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach w roku szkolnym 2020/2021:

 • dyrektor szkoły mgr Urszula Łebek (język polski)
 • wicedyrektor szkoły mgr Alicja Śnietura (matematyka)
 • mgr Małgorzata Urbaniak (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Aleksandra Myszor (wychowanie przedszkolne, język niemiecki)
 • Judyta Lis - Skupińska (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Dorota Maluśka (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Katarzyna Pietrzak (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy I
 • mgr Ewa Dudek (edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika) - wychowawca klasy II
 • mgr Lucyna Musiał (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy III
 • mgr Katarzyna Gmerek (język polski) - wychowawca klasy IV
 • mgr Grażyna Błaszczyk (matematyka,  geografia ) - wychowawca klasy VI
 • mgr Wioleta Pyrgiel (język polski, historia) - wychowawca klasy VIIa
 • mgr Aneta Konadorów (język angielski) - wychowawca klasy VIIb
 • mgr Elżbieta Moczygęba (historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie) - wychowawca klasy VIIc
 • mgr Monika Gruszczyńska (język angielski) - wychowawca klasy VIIIa
 • mgr Ewa Jasińska (matematyka, fizyka) - wychowawca klasy VIIIb
 • mgr Arkadiusz Kipigroch (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Grzegorz Rzepka (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Agnieszka Kołodziej (chemia)
 • mgr Artur Pasieka (biologia, EDB, informatyka)
 • mgr ks.Marcin Knaga (religia)
 • mgr ks. Grzegorz Kałuża (religia)
 • mgr Marzena Sas (bibliotekarz)
 • mgr Izabela Bojarska-Kokot (pedagog szkolny)