Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach w roku szkolnym 2023/2024:

 • dyrektor szkoły mgr Urszula Łebek (język polski)
 • wicedyrektor szkoły mgr Alicja Śnietura (matematyka)
 • mgr Paulina Adamczyk (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Paulina Bartodziej (wychowanie przedszkolne, muzyka, plastyka)
 • mgr Aleksandra Myszor (wychowanie przedszkolne, język niemiecki)
 • mgr Monika Ciupa (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Dorota Maluśka (wychowanie przedszkolne, logopedia)
 • mgr Lucyna Musiał (edukacja wczesnoszkolna) 
 • mgr Katarzyna Pietrzak (edukacja wczesnoszkolna) 
 • mgr Grażyna Urbaniak (wychowanie do życia w rodzinie) 
 • mgr Joanna Kałdońska (WOS)
 • mgr Ewa Jasińska (matematyka, fizyka)
 • mgr Wioleta Pyrgiel (język polski, historia) 
 • mgr Magdalena Morka (matematyka, informatyka, technika) 
 • mgr Monika Gruszczyńska (język angielski) 
 • mgr Aneta Konadorów (język angielski) 
 • mgr Arkadiusz Kipigroch (wychowanie fizyczne)
 • mgr Grzegorz Rzepka (wychowanie fizyczne)
 • mgr Agnieszka Kołodziej (edukacja wczesnoszkolna, chemia)
 • mgr Artur Pasieka (biologia, EDB, informatyka)
 • mgr ks. Tomasz Krawczyk (religia)
 • mgr ks. Grzegorz Kałuża (religia)
 • mgr Marzena Sas (bibliotekarz)
 • mgr Angelika Madeła (język polski, nauczyciel współorganizujący kształcenie)
 • mgr Izabela Bojarska-Kokot (pedagog specjalny)
 • mgr Sara Lewik (psycholog szkolny)

KONSULTACJE NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:

 

 1. ADAMCZYK PAULINA - piątek 10.00 - 11.00
 2. BARTODZIEJ PAULINA- piątek 13.00 - 14.00
 3. BŁASZCZYK GRAŻYNA - piątek 8.00 - 9.00
 4. BOJARSKA-KOKOT IZABELA- piątek 8.00-9.00
 5. CIUPA MONIKA - poniedziałek 13.00-14.00
 6. GRUSZCZYŃSKA MONIKA - wtorek 11.00-12.00
 7. JASIŃSKA EWA- poniedziałek 10.00-11.00
 8. KAŁUŻA GRZEGORZ - środa 11.30-12.00
 9. KIPIGROCH ARKADIUSZ - czwartek 12.00-13.00
 10. KOŁODZIEJ AGNIESZKA- piątek 9.00-10.00
 11. KONADORÓW ANETA - środa 9.00-10.00
 12. KRAWCZYK TOMASZ- środa 13.00-14.00
 13. LEWIK SARA - środa 15.30-16.00
 14. ŁEBEK URSZULA - poniedziałek 12.00-13.00
 15. MADEŁA ANGELIKA - wtorek 11.00-12.00
 16. MALUŚKA DOROTA - środa 13.30-14.30
 17. MORKA MAGDALENA - piątek 10.00-11.00
 18. MUSIAŁ LUCYNA - czwartek 9.00-10.00
 19. MYSZOR ALEKSANDRA - środa 12.00-13.00
 20. PASIEKA ARTUR - piątek 10.00-11.00
 21. PIETRZAK KATARZYNA - wtorek 9.00-10.00
 22. PYRGIEL WIOLETA-wtorek 8.00-9.00
 23. RZEPKA GRZEGORZ- piątek 13.00-14.00
 24. SAS MARZENA - czwartek 14.00-15.00
 25. ŚNIETURA ALICJA -  piątek 10.00-11.00

 

Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach w roku szkolnym 2020/2021:

 • dyrektor szkoły mgr Urszula Łebek (język polski)
 • wicedyrektor szkoły mgr Alicja Śnietura (matematyka)
 • mgr Małgorzata Urbaniak (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Aleksandra Myszor (wychowanie przedszkolne, język niemiecki)
 • Judyta Lis - Skupińska (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Dorota Maluśka (wychowanie przedszkolne)
 • mgr Katarzyna Pietrzak (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy I
 • mgr Ewa Dudek (edukacja wczesnoszkolna, muzyka, plastyka, technika) - wychowawca klasy II
 • mgr Lucyna Musiał (edukacja wczesnoszkolna) - wychowawca klasy III
 • mgr Katarzyna Gmerek (język polski) - wychowawca klasy IV
 • mgr Grażyna Błaszczyk (matematyka,  geografia ) - wychowawca klasy VI
 • mgr Wioleta Pyrgiel (język polski, historia) - wychowawca klasy VIIa
 • mgr Aneta Konadorów (język angielski) - wychowawca klasy VIIb
 • mgr Elżbieta Moczygęba (historia, WOS, wychowanie do życia w rodzinie) - wychowawca klasy VIIc
 • mgr Monika Gruszczyńska (język angielski) - wychowawca klasy VIIIa
 • mgr Ewa Jasińska (matematyka, fizyka) - wychowawca klasy VIIIb
 • mgr Arkadiusz Kipigroch (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Grzegorz Rzepka (wychowanie fizyczne, nauczyciel świetlicy)
 • mgr Agnieszka Kołodziej (chemia)
 • mgr Artur Pasieka (biologia, EDB, informatyka)
 • mgr ks.Marcin Knaga (religia)
 • mgr ks. Grzegorz Kałuża (religia)
 • mgr Marzena Sas (bibliotekarz)
 • mgr Izabela Bojarska-Kokot (pedagog szkolny)