HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 04.09.2018r. do 22.12.2018r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

 

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

       

 

 
8.00-12.00
10.11.2018
17.11.2018

15.00-17.30
23.11.2018
GRUPA III
(mgr A.Pasieka)

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z MATEMATYKI

 

13.50-14.35 GRUPA VI
(mgr G. Błaszczyk)
14.35-16.05
17.09.2018
14.40-15.25
10.12.2018

13.50-14.35
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

    13.50-14.35
      Grupa IV
(mgr G. Błaszczyk)
    14.35-16.05
     11.09.2018

 


 

 

   

8.00-12.45
GRUPA IV
29.09.2018
(mgr G. Błaszczyk)


8.00-12.45
6.10.2018
GRUPA VI
(mgr G. Błaszczyk)

8.00-12.00
29.09.2018
6.10.2018
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

 ZAJ. DYD. - WYR.
Z J. ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

14.40-16.10
5.09.2018
GRUPA I

 (mgr M.Gruszczyńska)

14.40-16.10
GRUPA I

 (mgr M.Gruszczyńska)
Grupa V
(mgr M.Góra)

 

 


 

8.00-12.00

1.12.2018

Grupa V

(mgr M. Góra)

REWALIDACJA

 14.50-15.50
GRUPA I
(mgr K. Szczecińska)
do 29.10.2018r. włącznie

    7.05-8.05
       GRUPA I
(mgr K. Szczecińska)

 

 

 

 

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

 

 

    13.50-14.35
     GRUPA III
 (mgr E.Jasińska)

 

   13.50-14.35
     GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 


    13.50-14.35
    GRUPA IV

(mgr G.Błaszczyk)
       
    
          

 

 

8.00-12.45
08.09.2018
8.00-12.00
22.09.2018
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

8.00-12.45

22.09.2018
8.00-12.45
06.10.2018
GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)


8.00-12.45
15.09.2018
8.00-12.45
22.09.2018
GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

KOŁO  ZAINTERESOWAŃ
 Z
J. ANGIELSKIEGO

 
 


 
 

 

 

 

12.09.2018

14.40-15.25
GRUPA IV

(mgr M.Gruszczyńska)

19.09.2018

14.40-16.10

GRUPA II

(mgr M. Gruszczyńska)

 

 

 

 

 
 

8.00-12.45
8.09.2018
27.10.2018
3.11.2018
24.11.2018
GRUPA IV

(mgr M.Gruszczyńska)

8.00-12.45
6.10.2018
17.11.2018
1.12.2018
GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA
14.40-15.25
 
GRUPA VII
(mgr K.Szczecińska)

 

 

14.40-15.25
GRUPA VIII
(mgr K. Szczecińska)

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

 z MATEMATYKI

 

 

    13.50-14.35
GRUPA III
(mgr A.Kołodziej)

8.00-12.45
15.09.2018
29.09.2018
13.10.2018
27.10.2018
GRUPA III
(mgr A.Kołodziej)

 

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki z dnia 12.11.2018 roku dla Grupy III (mgr E. Jasińska) odbędą się w dniu 19.11.2018 roku w godz. 14.40-15.25, a dla Grupy VI (mgr G. Błaszczyk) w dniu 3.12.2018 roku w godz. 14.40-15.25.

Zajęcia koło zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych Grupa III  (mgr E.Jasińska) oraz Grupa I (mgr A.Kołodziej) z dnia 11.12.2018 roku odbędą się 18.12.2018 roku w godz. 14.40-15.25.

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 29.01.2018r. do 22.06.2018r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

 

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

13.00-13.45
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)
12.03.2018
14.45-17.00
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

 GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)
13.03.2018
14.45-17.00

11.55-12.40 GRUPA III
(mgr A.Pasieka)
oprócz 18.04.2018

 

 

 

 13.00-13.45
10.03.2018
8.00-12.45
16.06.2018
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

WSPARCIE UCZNIÓW
ZAGROŻONYCH
DYSLEKSJĄ

 

13.00-13.45
GRUPA III
     (mgr K.Gmerek)


    


 

 11.55-12.40
GRUPA I
(mgr M. Sas)
oprócz 28.03.2018
i 18.04.2018

9.10-9.55
GRUPA II
(mgr M. Sas)
oprócz 19.04.2018

 


24.02.2018
10.03.2018
8.00-12.00

 GRUPA I
(mgr M. Sas)

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z MATEMATYKI

 

11.55-12.40 GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

 10.04.2018 14.45-16.15 Grupa V

(mgr G. Błaszczyk)

17.04.2018

14.45-16.15 Grupa VI

(mgr G. Błaszczyk)

 

 

8.15-9.00
GRUPA V

9.10-9.55
GRUPA VI
(mgr G. Błaszczyk)
oprócz 19.04.2018

 

8.15-9.00
14.40-15.25
GRUPA II

9.10-9.55
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)
oprócz 19.042018

 

 5.05.2018
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

07.04.2018
8.00-12.45
GRUPA VI
(mgr G. Błaszczyk)

24.02.2018
10.03.2018
24.03.218
8.00-12.45
GRUPA V
(mgr G. Błaszczyk)
21.04.2018

3.03.2018
8.00-12.00
GRUPA II
(mgr E. Jasińska)

07.04.2018 21.04.2018
8.00-12.45
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

 

ZAJ. DYD. - WYR.
Z J. ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA V

13.00-13.45 GRUPA III

(mgr M.Gruszczyńska)

 

14.40-15.25
GRUPA IV
(mgr M.Góra)
od 26.02.2018
15.25-16.10
21.05.2018
28.05.2018
11.06.2018
15.25-17.00
4.06.2018

 

 

 

 

14.03.2018 (16.00-16.45)

Grupa II

(mgr M. Gruszczyńska)

28.03.2018 8.00-12.45 Grupa III (mgr M. Gruszczyńska

 

14.40-15.25
GRUPA II
(mgr M.Gruszczyńska)
oprócz 19.04.2018

13.00-13.45
GRUPA IV
(mgr M.Góra)
oprócz 29.03.2018
31.05.2018
7.06.2018

17.05.2018
07.06.2018
16.00-17.30
GRUPA I

 (mgr M.Gruszczyńska)

15.03.2018

(16.00-18.15)

29.03.2018 8.00-12.45

Grupa VI (mgr M. Gruszczyńska)

 

13.50-14.35
GRUPA VI
(mgr M.Gruszczyńska)

15.03.2018
16.00-18.15
GRUPA VI

06.04.2018 13.04.2018

(15.30-17.45)

20.04.2018 15.30-16.15

Grupa VI
 (mgr M.Gruszczyńska)

09.03.2018 16.03.2018 (15.30-17.45) Grupa III (mgr M. Gruszczyńska)

24.03.2018 (8.00-12.45)
28.04.2018
19.05.2018
09.06.2018
8.00-12.00
GRUPA I

 (mgr M.Gruszczyńska)

10.03.2018 (8.00-12.00) Grupa II (mgr M. Gruszczyńska)

03.03.2018
8.00-12.45
GRUPA VI

 (mgr M.Gruszczyńska)

17.02.2018
17.03.2018
8.00-12.45
GRUPA III

 (mgr M.Gruszczyńska)

24.02.2018
17.03.2018
21.04.2018
19.05.2018
8.00-12.45
9.06.2018
11.30-14.45
GRUPA IV
(mgr M.Góra)

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z FIZYKI 


10.05-10.50 GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)
12.02.2018
14.40-15.25       

 

ZAJ. DYD. - WYR.

Z CHEMII 

 
10.05-10.50
GRUPA III
(mgr A.Kołodziej)

oprócz 28.03.2018
i 18.04.2018

   

 
24.02.2018
10.03.2018
8.00-13.30
14.04.2018
11.45-14.00
GRUPA II
(mgr A.Kołodziej)

 REWALIDACJA

 

   

7.05-9.05
GRUPA I
(mgr K. Szczecińska)
oprócz 18.04.2018

 

 

 
7.05-9.05
21.04.2018
GRUPA I
(mgr K. Szczecińska)

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

 

 

 

11.55-12.40 GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

11.55-12.40 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)


19.03.2018
15.00-17.15
GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

20.03.2018
15.00-17.15
GRUPA II
(mgr A.Pasieka)


11.00-11.45 GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

11.00-11.45

GRUPA II

(mgr A. Pasieka)
oprócz 19.04.2018


15.03.2018
16.00-19.45
GRUPA III
(mgr E. Jasińska)


15.03.2018
 16.00-19.45
GRUPA I
   (mgr A.Kołodziej)

 
                   
23.03.2018                 15.00-19.00
     GRUPA III
(mgr E. Jasińska)

 

 

8.00-12.45
17.02.2018
24.03.2018
28.04.2018
12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
GRUPA II

(mgr A. Pasieka)

17.02.2018

14.04.2018
28.04.2018

12.05.2018
26.05.2018
02.06.2018
16.06.2018
8.00-12.00
GRUPA III
(mgr E.Jasińska)

15.03.2018
16.00-19.45
12.05.2018
12.00-13.30
26.05.2018
8.00-12.00
GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

17.02.2018

14.04.2018

21.04.2018
28.04.2018

12.05.2018
26.05.2018
09.06.2018
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

 

KOŁO  ZAINTERESOWAŃ
 Z
J. ANGIELSKIEGO

 
10.05-10.50
GRUPA III
(mgr M.Góra)
----------

11.55-12.40
GRUPA IV
(mgr M.Góra)
14.40-15.25
18.06.2018

13.00-13.45
GRUPA VI
(mgr M.Góra)

13.50-14.35
GRUPA I
(mgr M.Góra)
14.35-16.15
30.04.2018
14.05.2018
 

 

11.06.2018
14.40-16.15
GRUPA I
(mgr M.Góra)
19.06.2018
14.40-17.00
GRUPA III

(mgr M.Góra)

 

 

11.55-12.40 GRUPA II

14.03.2018

16.45- 17.30

Grupa II

 (mgr M. Gruszczyńska)
oprócz 18.04.2018

21.03.2018 16.00-18.15

Grupa V (mgr M. Gruszczyńska)

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.45
GRUPA V

(mgr M.Gruszczyńska)

15.02.2018

16.00-18.15

22.02.2018

16.00-18.15

19.04.2018

15.30-17.00
GRUPA V
(mgr M.Gruszczyńska)

-------------------


14.40-15.25
GRUPA VI
(mgr M.Góra)

 

16.03.2018
23.03.2018
14.45-17.45
GRUPA IV
(mgr M.Góra)


23.03.2018 15.30-18.45

30.03.2018 8.00-12.45

Grupa V

(mgr M. Gruszczyńska) 

 07.04.2018
14.04.2018
8.00-12.45
GRUPA V

 (mgr M.Gruszczyńska)

16.06.2018
8.00-12.00
GRUPA I
(mgr M.Góra)

3.03.2018
07.04.2018
8.00-12.45
8.00-12.00
02.06.2018
GRUPA III
(mgr M.Góra)
28.04.2018
8.00-12.45
GRUPA IV

(mgr M.Góra)


17.02.2018
12.05.2018
19.05.2018
26.05.2018
8.00-12.45
GRUPA VI
(mgr M.Góra)

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA


15.40-16.25 GRUPA V
(od 12.02.2018)

(mgr
K. Szczecińska)

 

 

 14.40-15.25
GRUPA VI
(od 16.02.2018)
oprócz 1.06.2018
15.30-16.15
GRUPA VII
(od27.04.2018)

(mgr
K. Szczecińska)
oprócz 30.03.2018

 

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

 z MATEMATYKI

10.05-10.50 GRUPA II

(mgr G. Błaszczyk)

 

11.00-11.45
GRUPA III
(mgr A.Kołodziej)
oprócz 28.03.2018 i 18.04.2018

13.00-13.45
GRUPA I
(mgr E. Jasińska)
oprócz 19.04.2018


09.03.2018
15.00-19.45
GRUPA I
(mgr E. Jasińska)

14.40-15.25
6.04.2018
13.04.2018
27.04.2018
11.05.2018
18.05.2018
25.05.2018
8.06.2018
15.06.2018
GRUPA II

(mgr G. Błaszczyk)


03.03.2018
24.03.2018
12.05.2018
02.06.2018
8.00-12.00
GRUPA III
(mgr A.Kołodziej)

24.02.2018
10.03.2018
8.00-12.45
GRUPA I
(mgr E. Jasińska)

 Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej Grupa V (mgr K. Szczecińska) z dnia 9.05.2018 roku odbędą się 21.04.2018roku.

W dniu 16.02.2018 odwołuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla grupy VI z M. Gruszczyńską

Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej GRUPA VI (mgr K.Szczecińska) zaplanowane na dzień 23.02.2018 odbędą się 20.02.2018 w godz. 14.40-15.25.

W dniach 28.02- 02.03. 2018 odwołuje się zajęcia z M. Gruszczyńską dla grup II- koło zainteresowań, V- koło zainteresowań, II- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz VI- zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

 

 

 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 4.09.2017r. do 27.01.2018r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

13.00-13.45
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

 

11.55-12.40 GRUPA III
(mgr A.Pasieka)

 

 

 

20.01.2018
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr A.Pasieka)

WSPARCIE UCZNIÓW
ZAGROŻONYCH
DYSLEKSJĄ

 

13.00-13.45
GRUPA III
     (mgr K.Gmerek)


    


 

 

9.10-9.55 GRUPA II

(mgr M. Sas)

 

8.00-12.00 GRUPA I
23.09.2017r.
(mgr M. Sas)
---------
8.00-11.00
GRUPA I
18.11.2017
(mgr M. Sas)
---------------------
GRUPA III
(mgr K.Gmerek)
13.00-13.45
      23.09.2017r.

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z MATEMATYKI

 

11.55-12.40 GRUPA IV

(mgr G. Błaszczyk)

 

 

8.15-9.00 GRUPA V

9.10-9.55 GRUPA VI

(mgr G. Błaszczyk)

 

8.15-9.00 GRUPA II

9.10-9.55 GRUPA III

(mgr E.Jasińska)

1.12.2017

18.30-20.00

GRUPA V

(mgr G.Błaszczyk)

8.00-12.00 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)
16.09.2017
14.10.2017
21.10.2017
18.11.2017
-------------

8.00-12.00
GRUPA IV
(mgr G.Błaszczyk)
16.12.2017
8.15-9.00
27.01.2017
---------
8.00-12.00
GRUPA V
23.09.2017
7.10.2017
21.10.2017
8.00-10.30
2.12.2017
----------
8.00-12.00
GRUPA VI
(mgr G.Błaszczyk)
13.01.2018

 

ZAJ. DYD. - WYR.
Z J. ANGIELSKIEGO

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II

13.00-13.45 GRUPA III

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

11.00-11.45 GRUPA V

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

14.40-15.25
GRUPA II
(mgr M.Gruszczyńska)

13.00-13.45 GRUPA IV

(mgr M.Góra)

 

13.50-14.35
GRUPA VI
(mgr M.Gruszczyńska)

8.00-12.45 GRUPA III
25.11.2017

13.01.2018
(mgr M.Gruszczyńska)
----------
8.00-12.45 GRUPA VI
18.11.2017
16.12.2017

 20.01.2018
(mgr M.Gruszczyńska)
--------
8.00-12.0 GRUPAIV
04.11.2017
13.01.2018
(mgr M. Góra)

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z FIZYKI 


10.05-10.50 GRUPA III

(mgr E.Jasińska)


11.00-11.45 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

       

 

ZAJ.DYD. - WYR.

Z CHEMII 

 
10.05-10.50 GRUPA III

11.55-12.40 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

     

 REWALIDACJA

 

   

9.05-10.05 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

14.40-15.40
 GRUPA I
(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ
Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

 

 

 

11.55-12.40 GRUPAIII

(mgr E.Jasińska)

11.55-12.40 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 


11.00-11.45 GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

11.00-11.45 GRUPA II

(mgr A. Pasieka)

 15.00-19.45

GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

8.00-10.15 GRUPA I
16.09.2017
8.00-12.00
21.10.2017 GRUPA I
27.01.2018 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)
---------------
23.09.2017
28.10.2017
16.12.2017
8.00-12.45
GRUPA II
(mgr A.Pasieka)
-----------------------14.10.2017
8.00-12.45
GRUPA IV
(mgr G. Błaszczyk)

KOŁO  ZAINTERESOWAŃ
 Z
J. ANGIELSKIEGO

 
10.05-10.50
GRUPA III
(mgr M.Góra)
----------

11.55-12.40
GRUPA IV
(mgr M.Góra)
-------------

13.00-13.45
GRUPA VI
(mgr M.Góra)
--------------

13.50-14.35
GRUPA I
(mgr M.Góra)

--------
14.45-16.15
GRUPA I
(mgr M.Góra)
11.12.2017
18.12.2017

 

 

 

 

 

11.55-12.40 GRUPA II
 
 

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

 

 

 

11.00 – 11.45 GRUPA V

(mgr M.Gruszczyńska)

---------------------------

17.00-19.30
26.10.2017 GRUPA IV
(mgr M. Góra)
-----------------------
14.40-15.25
GRUPA I
(mgr M.Góra)
7.12.2017
14.12.2017
21.12.2017
4.01.2018
11.01.2018
18.01.2018

 

 

 

8.00-12.45
16.09.2017
4.11.2017
9.12.2017
02.12.2017

 GRUPAV

(mgr M.Gruszczyńska)
-----------------

8.00-12.45
7.10.2017
28.10.2017
GRUPA VI
(mgr M. Góra)
8.00-12.00
9.12.2017
GRUPA VI
(mgr M. Góra)
8.00-12.00
14.10.2017
8.00-12.45
18.11.2017
25.11.2017
GRUPA I V
(mgr M. Góra)
-----------------
8.00-12.45
16.12.2017
27.01.2018
GRUPA III
(mgr M. Góra)
8.00-12.45
4.11.2017
2.12.2017
GRUPA I
(mgr M. Góra)

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

13.00-13.45 GRUPA II

14.40-15.25 GRUPA III

15.30-16.15 GRUPA IV

(mgr. I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

 

23.09.2017
25.11.2017
8.00-9.30 GRUPA II

9.30-11.00 GRUPA III

11.00-12.30 GRUPA IV

(mgr. I.Bojarska-Kokot)

KOŁO ZAINTERESOWAŃ

 z MATEMATYKI

10.05-10.50 GRUPA II

(mgr G. Błaszczyk)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr E. Jasińska)

15.12.2017
16.00-20.00
Gruoa I
(mgr. Ewa Jasińska)

16.00-20.00
 
24.11.2017
  8.12.2017
16.00-18.15

1.12.2017
  GRUPA II
(mgr
G. Błaszczyk)

8.00-12.00
30.09.2017
28.10.2017
GRUPA II
(mgr G. Błaszczyk)

-----
8.00-12.00
23.09.2017
28.10.2017
25.11.2017
16.12.2017
13.01.2018
GRUPA I
(mgr. Ewa Jasińska)

Zajęcia rewalidacyjne Grupa I odbędą się w dniach: 16.01.2018 , 19.01.2018, 23.01.2018, 26.01.2018 godz. 14.40-16.40 oraz 20.01.2018 godz. 8.00-11.00 i 27.01.2018 godz. 8.00-10.00.

Zajęcia  wyrównawcze z języka angielskiego GRUPA VI prowadzący mgr M. Gruszczyńska zaplanowane na dzień 20.01.2018 roku odbędą się w dniach 12.01.2018 i 19.01.2018 w godz. 16.00-18.15.

Zajęcia koła zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych GRUPA I (mgr A. Kołodziej) zaplanowane na 27.01.2018 roku odbędą się 09.12.2017 roku w godz. 9.00 - 12.00.

W dniach 5 grudnia 2017 roku - 12 stycznia 2017 roku odwołuje się zajęcia terapii indywidualnej wszystkich grup oraz zajęcia rewalidacyjne grupy I.

W dniu 1 grudnia 2017 roku w godzinach 13.50-14.35 odwołuje się zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego GRUPA VI prowadzący mgr M. Gruszczyńska.

W dniach 28 listopada 2017 roku - 4 grudnia 2017 roku odwołuje się zajęcia terapii indywidualnej wszystkich grup oraz zajęcia rewalidacyjne grupy I.

W dniu 25 listopada 2017 roku w godz. 8.00-12.00 odbędą się ZAJĘCIA KOŁA ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH GRUPA I prowadzący mgr A.Kołodziej przełożone z dnia 21.10.2017r.
W dniu 17 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia rewalidacyjne.
W dniu 13 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia Indywidualnej Terapii Pedagogicznej dla grupy III i IV .

W dniu 13 listopada 2017 roku w godzinach 14.40-15.40 i 15.40-16.40 odbędą się zajęcia rewalidacyjne.

W dniu 6 listopada 2017 roku odwołuje się zajęcia Indywidualnej Terapii Pedagogicznej dla grupy II.

 Odwołuje się ZAJĘCIA KOŁA ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH GRUPA I prowadzący mgr A.Kołodziej z dnia 21.10.2017r.

Odwołuje się zajęcia rewalidacji GRUPA I prowadzący mgr I. Bojarska - Kokot w dniach 28-29.09.2017r.

Koło zainteresowań z przedmiotów przyrodniczych GRUPA I (mgr A. Kołodziej) zaplanowane na 21.10.2017 roku odbędą się 25.11.2017 roku w godz. 8.00 - 12.00.

W dniu 22 grudnia 2017 roku w godzinach 8.00-9.30 odbędą się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego- Grupa 6- prowadzący Monika Gruszczyńska

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka angielskiego dla grupy VI, z dnia 20 stycznia 2018 roku zostają przeniesione na 12.01.2018 godz. 16.00-18.15 oraz 19.01.2018 godz. 16.00-18.15

 

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI DZIAŁANIE: XI.1 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI PODDZIAŁANIE: XI.1.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE

NUMER PROJEKTU: RPLD.11.01.02-10-B049/16

PODNIESIENIE JAKOŚCI EDUKACJI W GMINIE CZARNOŻYŁY

HARMONOGRAM ZAJĘĆ (obowiązujący od 6.03.2017r. do 30.06.2017r.)

realizowanych w GIMNAZJUM W CZARNOŻYŁACH  
w
PROJEKCIE  „Podniesienie jakości edukacji w Gminie Czarnożyły” 

RPLD.11.01.02-10-B049/16

ZAJĘCIA

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

SOBOTA

 

ZAJĘCIA INFORMATYCZNE

13.50-14.35 GRUPA I
(mgrG.Błaszczyk)

13.00-13.45 GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr G.Błaszczyk)

13.50-14.35 GRUPA II

(mgr A.Pasieka)

 

 

 

8.00-12.00 GRUPA I
(mgrG.Błaszczyk)

(I sobota miesiąca)

8.00 – 12.00 GRUPA II
(mgr A.Pasieka)

(I sobota miesiąca

 oraz 20.05.2017)

WSPARCIE UCZNIÓW

ZagrożONYCH

dysleksją

 

 

11.00-11.45 GRUPA II

(mgr M. Sas)

13.50-14.35 GRUPA III
(mgr K. Gmerek)

13.00-13.45 GRUPA IV
(mgr K.Gmerek)

13.50-14.35 GRUPA IV
(mgr K. Gmerek)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr M. Sas)

 

 

8.00 – 12.00 GRUPA IV

(mgr K. Gmerek)

(I sobota miesiąca)

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z matematykI

 

14.40-16.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

 

13.50-15.25 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

 

14.40-16.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

8.00-12.00 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

(I sobota miesiąca)

 

 

Zaj.DYD. - wyr.
Z j.angielskiEGO

 

 

 

13.00-13.45 GRUPA II

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

 

 

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z fizykI

 

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)

13.00-13.45 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

8.00-9.30 GRUPA II
(mgr E.Jasińska)

9.45-11.15 GRUPA I

(mgr E.Jasińska)

I sobota maja

 

Zaj.DYD. - wyr.

Z CHEMII

 

 


13.50-14.35 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr A.Kołodziej)

 

 

 

 

RewalidacJA

 

 

12.45-13.45 GRUPA II

14.40-15.40 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

7.10-8.10 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

8.00-9.00 GRUPA II

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 

 

KOŁO ZAINTERESOWAŃ Z PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH

 

 

13.50-14.35 GRUPA II
(mgr A.Pasieka) oraz 27.05.2017 godz.8.00-12.00


13.00-13.45 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

 

 

16.00-20.00 GRUPA I
(mgr A.Kołodziej)

5.05.2017

 

 

Koło ZAINTERESOWAŃ  Z j. angielskiEGO

 

 

 

 

13.50-14.35 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

 

 

13.00-13.45 GRUPA I
13.50-14.35 GRUPA III

(mgr M.Góra)

12.04.17 10.30-12.00

GRUPA III

(mgr M.Góra)

19.04.17 12.30-14.00 GRUPA I

(mgr M.Góra)

19.04.17 14.00-15.30

 GRUPA III

(mgr M.Góra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00 – 15.20 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

20.04.2017r.

 

13.50 – 14.35 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

 

13.50-14.35 GRUPA I
(mgr M.Góra)

21.04.17 12.30-14.00 GRUPA I

(mgr M.Góra)

21.04.17 14.00-15.30 GRUPA III

(mgr M.Góra)

 

 

 

 

8.00 – 12.00 GRUPA II

(mgr M.Gruszczyńska)

I sobota maja

 

8.00-12.00
GRUPA III
(mgr M.Góra)

I sobota maja

 

8.00 – 12.00

(mgr M.Góra)

GRUPA III

ostatnia sobota kwietnia

INDYWIDUALNA TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

 

 

 


15.00-16.00 GRUPA I

(mgr I.Bojarska-Kokot)

 

 8.00-12.00

(mgr G.Błaszczyk)

GRUPA II

30.09.2017

28.10.2017

25.11.2017

9.12.2017

-------

 

 8.00-12.00

(mgr E.Jasińska)

           GRUPA I

          23.09.2017
          28.10.2017
          25.11.2017
          16.12.2017
          30.01.2017

 

 

 

 

 W dniu 11.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się zajęcia:

1) warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk)

2) zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska)

 

W dniu 18.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się następujące zajęcia:

1) warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk)

2) warsztaty informatyczne GRUPA II (mgr A.Pasieka)

3) zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska)

4) zajęcia dla uczniów zagrożonych dysleksją GRUPA IV (mgr K.Gmerek)

 

W dniu 25.03.2017r. w godzinach 8.00- 12.00 odbędą się zajęcia dla uczniów zagrożonych dysleksją GRUPA IV (mgr K.Gmerek) oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska).

Zajęcia warsztaty informatyczne GRUPA I (mgr G.Błaszczyk) przełożone są z dnia 1.04.2017 roku na 8.04.2017 roku. Godziny bez zmian.

Zajęcia warsztaty informatyczne GRUPA II (mgr A.Pasieka) przełożone są z dnia 1.04.2017 roku na 12.04.2017 roku. Godziny bez zmian.

Zajęcia indywidualnej terapii pedagogicznej  GRUPA I (mgr I.Bojarska-Kokot) z dnia 14.04.2017 roku odbędą się w tym samym dniu, ale w godzinach 10.15-11.15, zaś w dniu 21.04.2017 roku w godzinach 9.00-11.00.

Zajęcia rewalidacyjne GRUPA I z dnia 17.04.2017 i 21.04.2017 odbędą się 13.04.2017roku w godzinach 8.15-10.15.

Zajęcia z 12.04.17 10.30-12.00 GRUPA III (mgr M.Góra) odbędą się 18.04.2017 roku w godzinach 12.30-14.00.

W dniu 14.04.2017 roku zajęcia rewalidacyjne GRUPA I (mgr I. Bojarska - Kokot) odbędą się w godzinach 8.00-10.00.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska) zaplanowane na 10,12,15 maja 2017 roku odbędą się w dniu 18 kwietnia 2017 roku w godzinach  8.00- 12.00.

W dniu 20.04.2017 roku zajęcia rewalidacyjne GRUPA II (mgr I. Bojarska - Kokot) odbędą się w godzinach 7.10-9.10.

 

Zajęcia  wyrównawcze z matematyki GRUPA I (mgr E.Jasińska) zaplanowane na 6.05.2017roku odbędą się 13.05.2017 roku w godz. 8.00 - 12.00.

Są to ostatnie zajęcia tej grupy.


Zajęcia rewalidacyjne GRUPA II (mgr I. Bojarska - Kokot) zaplanowane na dzień 26 maja 2017 roku odbędą się 31 maja 2017 roku w godz. 15.00-16.00.