WYNIKI REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Grupa IV

 

 

 

 

 

Przedstawiamy poniżej zasady rekrutacji do oddziałów przedszkolnych oraz klas I-VIII.

Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych

 Wzór wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego:

 Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
 

Wzór deklaracji o kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego:

 Deklaracja kontynuacji uczęszczania dziecka do oddziału przedszkolnego

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

 

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8 do 15. 

 

 REKRUTACJA DO KLAS I - VIII

Wniosek o przyjęcie do Szkoły

 Terminy rekrutacji:
- składanie wniosków: 1 -31 marca 2023 roku
- weryfikacja dokumentów przez komisję rekrutacyjną: 3 - 10 kwietnia 2023 roku
- podanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych: 28 kwietnia 2023 roku

Dokumenty można składać w sekretariacie Szkoły w godzinach od 8 do 15.