Rada Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

Przewodniczący - Pani Paulina Sztorc

Zastępca - Pani Magdalena Malinowska

Skarbnik - Pani Agnieszka Klatka

Sekretarz - Pani Ewa Świtoń

Członek - Pani Justyna Morka

Członek - Pani Monika Koniak

Członek - Pani Marta Płuska

Członek - Pani Magdalena Kuźnik

Członek - Pani Ewelina Podeszwa