Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Przewodniczący - Pani Barbara Pilich

Zastępca - Pani Ewelina Kulesza - Beśka

Skarbnik - Pani Marta Kapiec

Sekretarz - Pani Justyna Morka

Członek - Pani Magdalena Roszczyk

Członek - Pani Ewa Świtoń

Członek - Pani Iwona Pietrzak

Członek - Pani Monika Stępień

Członek - Pani Iwona Bogus