Tekst do odczytu maszynowego
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach

Czym się zajmujemy;

1. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach zwana dalej szkołą jest placówką publiczną i:
1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania;
2)przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
4)realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia ogólnego i podstawę wychowania przedszkolnego.
5)realizuje ustalone przez ministra właściwego ds. oświaty i wychowania zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
2.Szkołą zarządza dyrektor i wicedyrektor.
3.Siedzibą szkoły są dwa budynki w Czarnożyłach numer 17a, a dla oddziału przedszkolnego w Gromadzicach budynek numer 49 .
4.Organem prowadzącym jest Gmina Czarnożyły .
5.Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Łódzki Kurator Oświaty.
Kontakt ze szkołą:
Adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły
tel. 0 43 841 62 79
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W jakich godzinach pracujemy
Szkoła jest czynna w godzinach : 7.00 – 16.00

Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszą placówką osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:
skontaktować się osobiście i skorzystać na miejscu z usługi tłumaczenia online.
napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Czarnożyłach, Czarnożyły 17a, 98-310 Czarnożyły
wysłać e-maila na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
kontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 43 841 62 79

Informacja dla osób z niepełnosprawnością ruchową i osób starszych:

przy wejściach do budynków szkoły w Czarnożyłach znajdują się podjazdy dla osób
z ograniczeniami mobilności lub dla matek z wózkami i osób starszych.
po wcześniejszym umówieniu istnieje możliwość odbycia wideopołączenia z dyrektorem
i wicedyrektorem szkoły oraz z sekretariatem szkoły.

 

 

Tekst do odczytu maszynowego