Uczniowie klasy 2 wykonali makiety Krzywego Lasu. W ten sposób przypomnieliśmy niezwykłe pomniki przyrody – zniekształcone sosny zwyczajne, które znajdują się w województwie zachodniopomorskim, niedaleko miejscowości Gryfino. Ta zmiana kształtu nastąpiła prawdopodobnie w wyniku działalności człowieka.

 W październiku br. biblioteka szkolna zorganizowała konkurs poetycki adresowany do wszystkich uczniów naszej szkoły. Konkurs miał na celu rozwijanie zainteresowań poezją oraz zachęcenie uczniów do kreatywności i twórczego myślenia. Przedmiotem konkursu było napisanie wiersza nawiązującego do hasła „Biblioteka – tu kwitnie wyobraźnia”.

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, uczniowie klasy VI zaprezentowali swoim kolegom wybrane przez siebie książki. Aleksandra Włodarczyk opowiedziała o książce: „Pięcioro dzieci i „coś” ”, autorstwa Edith Nesbit, Michalina Kędzia i Wiktoria Kujda o cyklu książek „Wojownicy” Erin Hunter, natomiast Maja Drabek o serii książek „Franklin” autorstwa Paulette Bourgeois i Brendy Clark.

Tradycją naszej szkoły stał się udział uczniów najstarszych klas jako lektorów w Narodowym Czytaniu organizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Czarnożyłach oraz bibliotekę gminną. Także i w tym roku ósmoklasiści godnie reprezentowali naszą szkołę w tej ogólnopolskiej akcji promującej czytelnictwo.

10 listopada odbył się w naszej Szkole uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości. Młodzież zaprezentowała piękny montaż słowno -muzyczny  zatytułowany "JEJ WYSOKOŚĆ WOLNOŚĆ" przygotowany pod okiem Pani Wiolety Pyrgiel, Pani Anety Konadorów oraz Pani Angeliki Madeły. Była to naprawdę wspaniała lekcja o bardzo ważnej wartości, jaką jest wolność. 

Natomiast w dniu 11 listopada odbyły się powiatowe obchody Święta Niepodległości. Przybyło wielu gości. Po mszy świętej w naszym parafialnym kościele oraz złożeniu kwiatów przy miejscach pamięci o poległych w obronie Ojczyzny wszyscy udali się do naszej Szkoły. Na placu odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie uroczystość kontynuowano w auli szkolnej. Były przemówienia, okolicznościowy referat oraz wspaniałe występy. Wszystko odbywało się w pięknej scenerii przygotowanej przez uczniów i nauczycieli naszej Szkoły.