b_180_125_16777215_00_images_2014-11-10-slubowanie-klas-pierwszych-001.jpgW obecności pani dyrektor Alicji Śnietury oraz wychowawców klas pierwszych, pani Aleksandry Myszor

i pana Arkadiusza Kipigrocha, czterdziestu pierwszoklasistów przystąpiło w dniu 7 listopada 2014 roku

do uroczystego ślubowania.

Złożone przyrzeczenie to symbol dojrzałości nowych uczniów wstępujących w mury gimnazjum.

Składający ślubowanie powinni uświadomić sobie znaczenie i wagę wypowiadanego słowa.

Pamiętajmy, że ślubowanie składali nasi przodkowie na przestrzeni dziejów narodu polskiego.

Przyrzekali i dochowali wierności słowa, które wypowiadali.

Pierwszoklasiści otrzymali tego dnia pamiątkowe dyplomy oraz gratulacje.

7 listopada 2014r. w Gimnazjum w Czarnożyłach odbyła się uroczystość z okazji 96. rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Zostali na nią zaproszeni kombatanci z gminy Czarnożyły, którzy w 2011r. wystąpili z wnioskiem o odznaczenie naszego gimnazjum Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Swoją obecnością zaszczycili nas: p. Czesław Skupiński, prezes gminny ZKRP i BWP, p. Mieczysław Bak i p. Tadeusz Patyk. Młodzież z klas III B, II A i II B przygotowała sugestywny spektakl poetycko - muzyczny wzbogacony prezentacją multimedialną. Główną ideą przedstawienia było zaprezentowanie bohaterstwa i poświęcenia Polaków walczących o wolną i niepodległą Ojczyznę.

b_180_125_16777215_00_images_2014-11-07-11-listopada-001.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-11-07-11-listopada-002.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-11-07-11-listopada-003.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-11-07-11-listopada-004.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-11-07-11-listopada-005.jpg

                     Pamięć o zmarłych obowiązkiem żywych


Wieczny dług zaciągnęliśmy wobec tych,
co zginęli w obronie Ojczyzny

Moja ojczyzna to gniazdo mego ojca, dziadów i pradziadów. To moje rodzinne strony, to ludzie, których spotykam i sprawy, którymi żyję. To także dzieje naszego narodu, dziedzictwo naszej kultury i wielowiekowa tradycja, w którą wpisany jest szacunek dla zmarłych. Ojczyzna moja to rozrzucone po kraju liczne cmentarze, a na nich mogiły tych, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Na nas spoczywa obowiązek pamięci o bohaterach. Pamięci żywej, bo przecież nie można przechodzić obojętnie obok mogił tych, którzy przelewali krew, abyśmy mogli żyć w wolnym kraju.


W tradycję naszej szkoły wpisała się troska o mogiłę żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. i pochowanych na cmentarzu w Czarnożyłach. Uporządkowane otoczenie grobu, wygrabione ścieżki, czysty nagrobek, kwiaty i zapalone znicze to zewnętrzne przejawy naszej wdzięczności wobec tych, którzy „odeszli na wieczną służbę” .Pamiętamy o nich nie tylko 1 listopada i podczas świąt narodowych, ale w ciągu całego roku. Jesteśmy dumni, że nasza szkoła w 2011 roku została odznaczona Złotym Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że to zobowiązuje!  Mamy nadzieję,  że  płomienne ogniki – znaki pamięci zawsze będą obecne na mogile obrońców Ojczyzny.

b_180_125_16777215_00_images_2014-11-01-listopad-001.jpg

   W dniu 21 października 2014 roku odbył się Szkolny Turniej Piłki Nożnej Chłopców. W ramach projektu edukacyjnego powyższy turniej zorganizowali: Damian Szczepański, Jakub Błaszczyk, Mateusz Chrobot, Hubert Pietrzyk i Daniel Jaskuła.
Pierwsze miejsce zdobyli chłopcy z klasy IIIa, drugie miejsce zajęli chłopcy z klasy IIIc, natomiast trzecie miejsce przypadło w udziale chłopcom z klasy IIIb.
Wręczenie nagród i dyplomów potwierdzających udział w turnieju odbyło się na szkolnym apelu.
Życzymy dalszych sukcesów sportowych.

 b_180_125_16777215_00_images_2014-10-21-pilka-nozna-001.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-10-21-pilka-nozna-002.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-10-21-pilka-nozna-003.jpg

    W dniu 17 października 2014 roku uczniowie klas IIa, IIIa i IIIc wzięli udział w spotkaniu z kuratorem zawodowym panią Lidią Janusiak.
Pani kurator w sposób niezwykle obrazowy, poparty przykładami omówiła konsekwencje wynikające ze stosowania agresji fizycznej i psychicznej oraz zażywania używek. Uczniowie w skupieniu wysłuchali prelekcji.
Organizowanie tego typu spotkań ma charakter profilaktyczny, mający na celu zapobieganie negatywnym zachowaniom wśród uczniów.
b_180_125_16777215_00_images_2014-10-17-spotkanie-z-kurator-001.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-10-17-spotkanie-z-kurator-002.jpgb_180_125_16777215_00_images_2014-10-17-spotkanie-z-kurator-003.jpg